انتصاب رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی- کاربردی هلال ایران بازدید رییس بخش فعالیت‌های جوانان و توسعه داوطلبی فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های ملی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر از مؤسسه آموزش عالی هلال ایران بازدید رییس و دبیرکل جمعیت  صلیب ‌سرخ  غنا از مؤسسه آموزش  عالی  هلال ایران
انتصاب رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی- کاربردی هلال ایران
با حکم رئیس جمعیت هلال‌احمر، دکتر داود شجاعی‌زاده به مدت ۴ سال به عنوان رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی- کاربردی هلال ایران منصوب شد.
بازدید رییس بخش فعالیت‌های جوانان و توسعه داوطلبی فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های ملی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر از مؤسسه آموزش عالی هلال ایران
بازدید رییس بخش فعالیت‌های جوانان و توسعه داوطلبی فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های ملی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر از مؤسسه آموزش عالی هلال ایران
بازدید رییس و دبیرکل جمعیت صلیب ‌سرخ غنا از مؤسسه آموزش عالی هلال ایران
رئیس و دبیرکل جمعیت صلیب‌سرخ غنا روز سه شنبه 16/2/93 با حضور در محل مؤسسه آموزش عالی هلال ایران ضمن دیدار با سرپرست مؤسسه و معاونین از بخش‌های مختلف آموزشی و پژوهشی بازدید نمودند.

Skip Navigation Linksهلال ایران
© تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی هلال ایران می باشد.